-
49
-
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]

--
منبع : Parsunit.com/social/fatikhanoom
-
عکس و تصویر د
-
میــاد سفیـــد بهـــت تــو اردیبــهشـت
پــریــدیــم سمــت مــاهــو بـا دســت بــازُ خـوردیــم بهــش
مــن پیـــت, تــو کیــت مــاوس مــنی
ســاخــته واسـه همیــم
معــروفیــم پســ اُرد میـدیم بــرامــون بشـکافـه زمیــن

http://8pic.ir/images/uyowpotiociseuhbod28.jpg
-

حال میفهمم.....نشانی ام را نپرسیدی که اگر نیامدی....بهانه ای داشته باشی ...

مشاهده پست‌های بیشتر