-
احساس بی کسی ام را نه کسی دید و نه کسی شنید... و نه کسی فهمید.... "حداقل تو" فراموشم نکن بی تو میمیرم... مگر نه اینکه نمیرد هرگز دل ک زنده شد به عشق... چرا"من" چرا باید تاوان این همه ندانم کاری را به تنهایی به دوش بکشم ... اگر هنوز غیرتی در وجودت مانده نگذار نگذار فراموشت کنم... اگر چه خوب میدانم بالاخره می میرم بی تو... همین روزها... نگذار در دریای این همه سکوت و فاصله غرق بشم... نگو اشتباه می کنم چرا که اگر از این همه اما و اگر ب رفتنت تردید داشتم دیگر کوچکترین تردید ی ندارم که .....

بر میگردی....!
امضا: ... دلنوشته...
-
-امروز رفتم کافی شاپ دیدم همه با دوست دختراشون اومدن ولی خودم تنها هستمهیچی دیگه گوشیم رو برداشتم و کنار گوشم گرفتم و با صدای بلند گفتم


هی بدبخت بیا که خواهرت با یه پسره تو کافی شاپ نشسته !

هیچی دیگه... همه دخترا فرار کردند ...
☛w امپراطوری خندهw☚
♥♣k i t o n♣♥
-
-
237834_206.jpg 237835_103.jpg 237836_709.jpg 237837_514.jpg 237838_436.jpg 237839_494.jpg 237840_816.jpg 237843_669.jpg 237844_730.jpg 237845_199.jpg 237846_504.jpg 237847_252.jpg 237848_272.jpg 237849_502.jpg 237850_773.jpg
237853_128.jpg 237854_368.jpg 237855_355.jpg
-

✅ میخوای بهت بگم چندتا خواهرو برادر داری؟


تعداد برادراتو به علاوه 3 کن
حاصلو ضربدر 5 کن
حاصلو به علاوه 20 کن
حاصلو ضربدر 2 کن
حاصلو به علاوه 5 کن
حاصلو به علاوه تعداد خواهرات کن
حصلو از 75 کم کن
یه عدد 2 رقمیه
سمت چپی(دهگان)= تعداد برادر
سمت راستی(یکان)= تعداد خواهر


کف کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هرکی خوند کامنت بزاره ببینم حال کرد یا نه؟؟
-

مشاهده پست‌های بیشتر